Akrinol Elastik

Ngjitës elastik për qeramikë S1
Akrinol Elastik

Përshkrimi

Akrinol Elastik është ngjitës elastik për ndërtimtari e prodhuar në bazë të çimentos dhe shtesave speciale është e përshtatshme për ngjitjen e pllakave të qeramikës, klinkerit, të mozaikëve të xhamit dhe të tjera në sipërfaqet e mureve dhe dyshemesë. Për ngjitjen e pllakave të qeramikës në objekte me nxehje qendrore. për ngjitjen e pllakave në baza të vjetra të qeramikës. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Karakteristikat

  • ngjyrë hiri.;
  • klasa C2T (EN 12004);
  • ngjitës elastik S1 (EN 12002);
  • ngjitje e mirë për baz;
  • qëndrueshmëri në tëmperaturë (-40 deri +70 C).

Detajet

Application 
Mistri e dhëmbëzuarPërzierjeMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

2 deri 3 kg/m2, varësisht prej madhësisë së pllakave

Paketimi

thes i letrës 5 dhe 20 kg.

 

Para perdorimit gjithmonë lexoni listën teknike dhe të sigurisë

Characteristics 
CE EN 12004, CE EN 12002Standard C2TEStandard S1
m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu