Jubolin Reparatur

Lëndë rrafshuese e brendshme në tubë

Përshkrimi

Jubolin Reparatur në tubë është lëndë rrafshuese riparuese e cila përdoret për riparimin e dëmtimeve të vogla, vrimave, qarjeve, plasaritjeve, grryrjeve, etj. në sipërfaqet e brendshme të mureve dhe tavanave. Sipërfaqen e lëmuar mund ta ngjyrosim me çdo lloj ngjyre për mure.

Veçoritë

  • lëndë rrafshuese e gatshme për përdorim;
  • aftësi të lartë tiksotropike;
  • e lehtë për përdorim;
  • e lehtë për grryerje;
  • avull-lëshueshmëri të lartë. 

 

Detajet

Application 
LopatëzMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

Varësisht nga madhësia sipërfaqes së  dëmtuar.

Paketimi

Tuba 150g.

Characteristics 
CE 15824
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu