Akrinol Light

Ngjitës për qeramikë

Përshkrimi

Akrinol Light është ngjitës ndërtimor i shumëllojshëm në bazë të çimentos. i pajisur me shtesa te lehta qe rrisin mbulueshmerine deri ne 40%. Është i përshtatshëm për ngjitjen e pllakave të qeramikës, klinkerit, xhamit dhe mozaikëve tjerë në sipërfaqet e mureve dhe dyshemesë. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Karakteristikat

  • klasa C1TE (EN 12004);
  • aplikimi shumë i lehtë;
  • kohë e hapur më e gjatë;
  • qëndrueshmëri në tëmperaturë (-40 deri +70 C);
  • ngjitje e mirë për bazë;
  • i testuar për EN 12004.

 

Detajet

Application 
PërzierjeMistri e dhëmbëzuarMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

nga 1,5 do 2,5 kg/m2, varësisht prej
madhësisë së pllakave

Paketimi

thes i letrës 20 kg

 

Para perdorimit gjithmonë lexoni listën teknike dhe të sigurisë

Characteristics 
NovoStandard C1T
m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu