Akril emulzija

lyrës themelor dhe plastifikator

Përshkrimi

Akril emulzionin e përdorim si:

  • paralyrës me ngjyra disperzive dhe para aplikimit të suvave minerale dhe akrilike dhe si urë lidhëse para aplikimit për lidhjen e betonit të vjetër dhe të ri;
  • si urë lidhëse para lidhjes së betonit të ri me të vjetrin;
  • përdoret si komponentë B te Jubolin F, Bavalit- i  dhe Valit;
  • si shtesë e disa përzierjeve të parapërgatitura të suvave (Renovirni omet) për përmirësimin e vetive në pikpamje teknologjike dhe të fortësisë.

Veçoritë

  • është si urë lidhëse në mes të bazës dhe ngjyrës;
  • e njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazës;
  • i lidhë grimcat e pluhurit të cilat nuk mund të hiqen me pastrim;
  • mundëson pranim më të mirë; 
  • forcon bazën;
  • pa ngjyrë.

 

Detajet

Application 
FurçëRulMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

90 - 100 g/m2 (të dhënat për lyrës të pa holluar dhe baza jo të vrazhda me absorbim normal);

Paketimi

Kova 1.00 kg, 5.00 kg, 18.00 kg

m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu