Zgjidhjet në sistem

Ekzekutimi i nën-murit

Ekzekutimi i nën-murit ka funksion dekorativ dhe mbrojtës.

Hidroizolimi i balkonit ose verandës

Ballkonet dhe verandat janë pjesë të shpeshta të objektit ku hidroizolimi i duhur i atyre sipërfaqeve është i ...

Hidroizolimi i banjove dhe nyjeve sanitare

Në hapsirat e banjove dhe sanitarisë gjatë tërë kohës është i pranishëm uji, për këtë shkak është jashtëzakonisht e...

Hidroizolimi i mureve zaptuese të betonit

Muret zaptuese janë objekte që kanë rol funkcional dhe estetik.

Izolimi plotësues i fasadës

Objektet pa ose me izolim të hollë mund të kenë humbje të mëdha të energjisë.

Lyerja e sipërfaqeve të fasadës

Me rastin e lyerjes së fasadës përdorim e lyerësit themelor si dhe shtresën përfundimtare. Ju prezentojmë zgjidhje...

Mbrojtja dhe ngjyrosja e sipërfaqeve të drurit

Druri si material natyral ballafaqohet me procesin e plakjes dhe me faktorë të ndryshëm dëmtues, për këtë shkak...

Meremetimi dhe mirëmbajtja e fasadave

Ju paraqesim disa zgjidhje më shpesh të përdorura për meremetimin dhe mirëmbajtjen e fasadave.

Ngjyrosja e mureve të brendshme

Ju prezentojmë produktet në sistem, të cilat ofrojnë zgjidhje optimale për ngjyrosjen e sipërfaqeve të mureve të...

Ngjyrosja e sipërfaqeve të betonit

Nëse dëshironi që betoni të ruaj gjatë pamjen dhe funkcionin e tij, i nevojitet mbrojtja e drejtë. 

Ngjyrosja e sipërfaqeve të betonit

Nëse dëshirojmë që betoni të ketë jetëgjatësi dhe ta ruaj gjatë funkcionin dhe pamjen e vet, atë duhet ta mbr

Rrafshimi dhe lëmimi i mureve e tavaneve

Pamja e përsosur e mureve e tavaneve mund ta arrijmë nëse para ngjyrosjes apo dekorimit e bëjmë rrafshimin e duhur, ...

Sanimi i sipërfaqeve të mureve me lagështi

Lagështia është problemi kryesor, e që paraqitet për shkat të aplikimit jo të drejtë të hidroizolimit.

Teknikat dekorative

Trajtimet dekorative e sipërfaqeve të brendshme të mureve

Zgjidhja e sipërfaqeve të brendshme problematike

Jeni duke kërkuar zgjidhje të drejtë për muret e banjove e kuzhinave ku paraqiten algat e myshqet?

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu