Jubolin F

Lëndë rrafshuese dykomponentëshe për fasadë

Përshkrimi

Jubolin F është lëndë rrafshuese shtresëhollë dy komponentëshe (kompnoneta B: Akril emulzija). Përdoret për përmirësimin e gabimeve dhe dëmtimeve sipërfaqësore si dhe për rrafshim fin të sipërfaqeve të betonit dhe të suvave të forta në fasadë. E përshtatshme për riparim fin të dekorimeve në fasadë, ku paraprakisht e përforcojmë me pëlhurë të hollë nga fijet sintetike. 

Veçoritë

  • ujë-rezistueshmëri e mirë;
  • veçohet me fortësi të lartë; 
  • lidhet mirë me sipërfaqet minerale; 
  • sipërfaqet e rrafshuara mund t'i ngjyrosim me të gjitha llojet e ngjyrave të fasadës, si dhe me ngjyra në bazë të tretësve organik. 

Detajet

Application 
MistriPërzierjeMjetet të pastrohen me ujëSpërkatës airless

Harxhimi

1.2-2.0 kg/m2

Paketimi

Kova 20 kg.

Para përdorimit lexoni listën teknike dhe të sigurisë. 

Dokumentet

m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu