Pëgatitja e bazës

Revitalprimer

Revitalprimer

Lyrës themelor për njëtrajtësim

Unigrund

Unigrund

Unigrund

Lyrës themelor për suva dekorative

Silicateprimer

Silicateprimer

Silicateprimer

Lyrës themelor silikat

Jubolin F

Jubolin F

Lëndë rrafshuese dykomponentëshe për fasadë

Siliconeprimer

Siliconeprimer

Siliconeprimer

Lyrës themelor silikonik

Jukolprimer

Jukolprimer

Jukolprimer

Lyrës themelor thellë depërtues

Vezakrilprimer

Vezakrilprimer

Vezakrilprimer

Lyrës themelor i vrazhdë

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu