Hidroizolimi dhe vendosja e qeramikës

Mbrojtje efektive kundër ujit

Hidroizolimi paraqet mbrojtje afatgjate të sipërfaqeve nga reshjet dhe ujërat e ndryshëm dhe kundër depërtimit të lagështisë në të dy drejtimet, në ato horizontale dhe vertikale pa marrë parasysh nëse ato janë sipërfaqe të jashtme apo të brendshme.

Mbrojtje efektive
Kusht paraprak për qëndrim të cilësisë

Uji, lagështia ose të lëngshme të tjera, të cilat depërtojnë në sipërfaqen e brendshme duke e degraduar përherë (shkaterrim të betonit, zhvillimin e myk, etj), në shumicën e rasteve, por edhe në sipërfaqe estetike. Gjithashtu, dhomat me lagështi përkeqësojë kushtet dhe cilësinë e jetës. Uji gjimonë e gjenë rrugën e saj nëpërmjet çarjeve, diletimeve dhe gabimeve tjera të cilat lajmërohen shkak i ndërtimeve jo adekuate.

Aplikimi i hidroizolimit

Hidroizolimi është njëri nga fazat më të kërkuar të ndërtim ose rinovim të objekteve. Shumë e rëndësishme është aplikimi korrekt dhe cilësia e materialeve të përdorura, në të kundërtën problemi zgjidhet në afat të shkurtër ose gjendja përkeqësohet.

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu