Përzgjedhja e bojaxhisë për lyerje

Në çka duhet të kemi kujdes gjatë përzgjedhjes së bojaxhisë profesionist për lyerjen e mureve të brendshme të shtëpisë?

Përgjigje

Nekaj osnovnih smernic, ki jih velja upoštevati pri izbiri slikopleskarja:

  • Kërkoni rekomandime për punëkryrës.

  • Para fillimit të punëve verifikoni çmimet e ofruara nga të tjerët, që të mos ketë shmangie të madhe të çmimit.

  • Të jeni të vëmendshëm në ndrimin e produkteve të përzgjedhura nga ju me ato produkte të cilat janë më të lira dhe më pak kualitative

  • Shërbimin mos e paguani pa qenë të kënaqur plotësisht me pamjen përfundimtare. Për çdo punë shtesë të paparashikuar kërkoni paraprakisht ofertë apo parafaturë.

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu