Jubosan W120

shtresë restaurimi bazik WTA
Jubosan W120

Përshkrimi

Jubosan W120 shtresë restaurimi bazik, është i destinuar për ndërtimin e shtresave të reja mbi mure me lagështi. Gjatë restaurimit të sipërfaqeve të mëdha të parregullta dhe me vrima, shërben si material ndertimi; 
Përdoret si bazë para instalimit të shtresës restaruese ose JUBOSAN W130. Së bashku me JUBOSAN W110 dhe JUBOSAN W130 formojnë sistemin 3K për riparimin e mureve me lagështi.

Veçoritë

  • Jeprezultate të shkëlqyera në sanimin e mureve me lagështi dhe të ngarkuara me kripëra;
  • Depërtueshmeri te avullit dhe rezistent ndaj kripës;
  • Shumë porozë(i brishtë) forma dhe madhësia e poreve e pamundësojnë plotësisht paraqitjen e kapilarëve;
  • Dendësi e madhe e poreve për ngarkim me kripë;
  • Izolim të mirë termik;
  • Mund të aplikohet në disa shtresa;
  • Mund të aplikohet në disa shtresa;
  • E hirtë;
  • Në përputhje me kërkesat. EN 998-1

Detajet

Application 
GovatëLopatëzRrafshimi me qepër druriMjetet të pastrohen me ujë

Përdorimi

Cca 15 kg/mvarësisht nga rregullsia e bazës për aplikim në trashësi 1 cm;

Paketimi

Qese letre 18 kg.

 

Para perdorimit gjithmonë lexoni listën teknike dhe të sigurisë

Dokumentet

Characteristics 
CE 998-1
m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu