DECOR Marmorin

Kit dekorues

Përshkrimi

DECOR Marmorin është kit dekorativ që i dedikohet përpunimit piktureskë, të gjallë dhe kreativ të sipërfaqeve të mureve në ndërtesa banimi, argjentari, banka, teatër, etj.

Veçoritë

  • ofron mundësi të pafund të kombinimeve;
  • varësishtë nga mënyra e aplikimit krijon teksturë të ngjashme me të gurit, lëkurës, drurit, mermerit, etj.
  • mundëson arritjen e efekteve të ndryshme dekorative përmes teknikave dekorative: Acero, Aurora, Travertin, Versus, Classic, Egeo, Spatolato;
  • lyerja me shtresën e DECOR Marmorin Shine arrihet ujë-rezistueshmëri e lartë. 

Detajet

Application 
LopatëzRulSfungjer Mjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

300 g/m2 për shtresën e parë + 100 deri 200 g/m2 për shtresë tjetër

Varësisht nga teknika: Spatolato 100-300 g/m2

 

Paketimi

Kovë 1 kg (vetëm e bardhë), 8 kg

Para përdorimit lexojeni detajisht listën teknike dhe të sigurisë.

m2
0 kg

Karta e ngjyrave

PAMJA
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu