Jubolin

Lëndë rrafshuese për brenda
Jubolin

Përshkrimi

Fusha e përdorimit

Jubolin është lëndë rrafshuese disperzive pastoze shtresë hollë për rrafshimin e sipërfaqeve të brendshme të mureve dhe tavane. Përdoret edhe për mbushjen e gjurmëve të vogla, plasaritjeve, vrimave. Sipërfaqen e lëmuar të muareve mund ta lyejmë me të gjitha llojet e ngjyrave për mure.

Veçoritë

  • lëndë rrafshuese e gatshme për përorim;
  • e thjeshtë për aplikim;
  • aplikohet me dorë;
  • pranohet mirë;
  • lehtë gërryhet;
  • avull-lëshueshmëri e lartë.

Detajet

Application 
MistriMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

1,5 - 2 kg/m2 për dy shtresa

Paketimi

Kovë 1.00 kg, 3.00 kg, 8.00 kg, 25.00 kg

 

Dokumentet

Jubolin - tehnični list(pdf , 328.1 KB)
Jubolin - varnostni list(pdf , 115.21 KB)
Characteristics 
CE 15824
m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu