"Aurora" pamja e gurit

Me teknikën AURORA e krijojmë përshtypjen e pamjes së guri në të cilin duken sipërfaqe jo të rrafshta dhe zbraztira. Në sipërfaqe tejkalon dritë e dobët e mermerit në një iluzion të hijes metalike. Ndonjëherë na përkujton në mermerin natyror Aurora, nga emri i të cilit vjen emri i artit. Në vendet ku sipërfaqja është intenzivisht e rrafshuar, është dukshëm e theksuar ndjenja e thellësisë. Në zonat mat në sipërfaqe janë të dukshme vetëm gjurmë të lehta të mbushura me JUB Decor Glamour.

Teknikën "AURORA"
Mënyra e Aplikimit

Përgatitja

 1. Ngjyrosja Bazë: sipërfaqe të thatë, të shëndoshë/fortë, pa njolla, të vajrave dhe papastërtive të ngjashme. Për të siguruar uniformitetin e hapësirës ngjyra, nëse është e nevojshme të lyhet me ngjyrë bazë, në mënyrë që të arrihet një ton i njëtrajtshëm i bazës. Të përdoret ngjyra e bardhë.
 2. Rrafshimi i sipërfaqes: me JUBOLIN KIT (JUBOLIN, P25 ose P50), një mistri çeliku që nuk ndryshket.
 3. Pastrimi nga pluhurat e sipërfaqës: fshirja e pluhurit ose pluhurave përmes thithjes ose me një lopatë të përshtatshme.
 4. IMPREGNIMI: Akril Emulzion (1:1).

Mënyra e Aplikimit

Aplikimi i MARMORIN-it

Poteza të lirë me furçë në reliev. Gjatësia e lëvizjeve të brushës 5-10 cm. Thellësia e lyerjes ~2-3 mm. Marmorini duhet aplikuar nga këndi i majtë i sipërm i murit  në këndin e poshtëm të djathtë.

Nivelizimi i dendësisë

Shumë e lehtë, derisa është ende i lagësht, duke përdorur një mistri. Sipërfaqja do të thithë një pjesë të lëngut, në mënyrë që MARMORINI në sipërfaqe të trashet. Me shumë kujdes të mbushen pjesët më të shquara të sipërfaqes dhe kështu të mbushet e tërë sipërfaqja.

Aplikimi i Glamour-it

Kur vendosja është tërësisht e tharë, me mistri e vendosim JUB DECOR GLAMOUR-in, në mënyrë që ngjyra të pranohet në sipërfaqe. Këndi ndërmjet mistrisë dhe sipërfaqes duhet të jetë ndërmjet 30° dhe 45°, me fërkim të mjeteve të punës ndaj sipërfaqes.  Ndërmjet vendosjes së shtresave sipërfaqen e rrafshojmë në të lagësht, gjë që e krijon nuancën e dëshiruar dhe ndjenjë më të madhe të thellësisë. 

Mjetet e Punës

Mjetet e Punës

 • Rul
 • Brushë
 • Mistri e lakuar dhe Antikorrezive 
 • Lopatë Antikorrezive

Materiali

 • Marmorin
 • Glamour
 • JUPOL Gold
 • Akrilna emulzija
 • Jubolin kit (P25, P50)

Jub Design Studio

Hyrja

Karta e ngjyrave

PAMJA
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu