Nivelin D

Lëndë rrafshuese shtresë trashë
JUBOGLET Nivelin D

Përshkrimi

NIVELIN D është lëndë rrafshuese cimento - gëlqerore e përmirësuar, e cila përdoret për rrafshimin e vrimave më të mëdha në sipërfaqet e mureve të jashtme dhe të brendshme (deri në 5 mm në një shtresë); për rrafshimin dhe përmirësimin e gabimeve në sipërfaqe të brendshme, në bazat e mureve dhe tavaneve të përpunuara vrazhdë ose për rrafshimin e sipërfaqeve të tavanit nga betoni dhe të ngjashme si dhe për rrafshimin e sipërfaqeve të vogla të fasadës. Fasadën e rrafshuar mund ta lyejmë me të gjitha llojet e njgyrave të fasadës, ndërsa sipërfaqet e brendshme mund t'i lyejmë me ngjyra disperzive për mure të brendshme, apo mbi masë rrafshuese mund t'i ngjesim çdo lloj të tapetave.

Veçoritë

  • e lehtë për grryerje dhe rrafshim;
  • kur thahet shumë pak tkurret;
  • e karakterizon modul i ulët i elasticitetit; 
  • ujë rrezistueshmëri të lartë; 
  • është hidrofobe;
  • ka ngjyrë të bardhë.

Detajet

Application 
Spërkatës airlessMistriPërzierjeMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

1,5 kg për një shtresë trashësia 1 mm

Paketimi

Thes 5.00 kg, 20.00 kg.

Para përdorimit lexoni listën teknike dhe të sigurisë. 

Dokumentet

Characteristics 
CE 998-1
m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu