JUPOL Latex gjysmëmat

Ngjyrë e brendshme gjysmëmat që lahet
JUPOL Latex polmat

Përshkrimi

JUPOL Latex gjysmëmat është ngjyrë e këndshme për ambientin me mundësi të madhe për larje, e dedikuar për mbrojtje dekorative të mureve dhe sipërfaqeve tjera në shkolla, kopshte, spitale, hotele, shtëpi të pleqëve dhe objekte tjera publike, si dhe në objektet artizanale dhe industriale, ku mirëmbajtja e higjienës bëhët me larje të shpeshta me mjete standarde për pastrim, por edhe me mjete agresive për dezinfektim.
Ngjyra prodhohet nën mbikqyrje të përhershme të TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München.

Veçoritë

  • rezistencë e shkëlqyeshme në fërkim të lagësht;
  • filmi është rezistent në pastrimin e sipërafqeve me mjete të zakonshme për pastrim dhe mjeteve medicinale për dezinfektim (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR,KOHRSOLIN FF);
  • rezistencë e mirë në fërkim;
  • përmbajtje shumë e ulët e përbërësve organik avullues;
  • e lehtë për aplikim;
  • në dispozicion është një gamë e gjerë e nuancave të ngjyrave.

Detajet

Application 
RulFurçëSpërkatës mekanikMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

150 - 190 ml/m2 për aplikim në dy shtresa

Paketimi

Kovë 2.00 l, 5.00 l, 15.00 l

Para përdorimit lexoni listën teknike dhe të kualitetit.

Characteristics 
TÜV SÜD
m2
0 l
Nuancat e ngjyrave

• e bardhë (nuanca 1001); baza 1000 dhe baza 2000;
• karta e ngjyrave JUB;
• deri te nuancat pastele mund të arrihet me DIPI KONCENTRAT.

Jub Design Studio

Hyrja

Karta e ngjyrave

PAMJA
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu