BUTËSIA PRANVERORE

Fuqia e pazëvendësueshme e stinës së pranverës sjellë në shtëpi ngjyra me tone gjallëruese. 

Nuancat e të gjelbërtës plotësojnë njëra-tjetrën pasi fidanet e reja të gjetheve të vjetra formojnë bazën për shtimin e nuancave të gjalla. Bronzi me nuancë mjalte, qeramikat rozë dhe materiale e tekstile të verdha plotësojnë ngrohtësinë e nuancave të tullave dhe kështu krijojnë ambient modern të papritur. 

   

   

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu