Hidroizolimi i banjove dhe nyjeve sanitare

Në hapsirat e banjove dhe sanitarisë gjatë tërë kohës është i pranishëm uji, për këtë shkak është jashtëzakonisht e rekomandueshme që ato sipërfaqe të hidroizolohen. Në këtë mënyrë e kursejmë vetveten nga shqetësimet dhe shpenzimet në të ardhmën për shkak të rrjedhjes së ujit që lidhjet drejtpërdrejt me nevojën e domosdoshme për sanim.  Gjatë ndërtimit duhet të kihet parasysh që hidroizolimi do të merr disa mm nga lartësia (varësisht nga zgjidhja e zgjedhur). 

Zgjidhja e sistemit HYDROSOL ofron hidroizolim afatgjatë dhe kualitativ. 

Komponentet e sistemit

Hapat

Produktet

1

Lyrësit themelor (baza çimentë apo çimento-gëlqerore): Jukol Primer

2

Hidroizolimi: 1. shtresa me Hidrozol Elastik

3

Hidroizolimi: Hidrozol trakat zaptuese dhe manshetat

4

Hidroizolimi: 2. shtresa me Hidrozol Superflex  apo Hidrozol Elastik (në aplikim të  Hidrozol Superflex mund të mos e aplikojmë shtresën e parë) + JUBIZOL rrjeta armuese (sipërfaqet horizontale)

5

Hidroizolimi: 3. shtresa  meHidrozol Superflex  apo Hidrozol Elastik

6

Ngjitja e keramikave: Akrinol Elastik, Akrinol Flex

7

Fugimi: Fugalux

 

Të gjitha detajet për aplikimin e shtresave të hidroizolimit dhe qeramikës janë në dispozicion në broshurë.

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu