Zgjidhjet në sistem

Rrafshimi dhe lëmimi i mureve e tavaneve

Pamja e përsosur e mureve e tavaneve mund ta arrijmë nëse para ngjyrosjes apo dekorimit e bëjmë rrafshimin e duhur, ...

Ngjyrosja e mureve të brendshme

Ju prezentojmë produktet në sistem, të cilat ofrojnë zgjidhje optimale për ngjyrosjen e sipërfaqeve të mureve të...

Sanimi i sipërfaqeve të mureve me lagështi

Lagështia është problemi kryesor, e që paraqitet për shkat të aplikimit jo të drejtë të hidroizolimit.

Zgjidhja e sipërfaqeve të brendshme problematike

Jeni duke kërkuar zgjidhje të drejtë për muret e banjove e kuzhinave ku paraqiten algat e myshqet?

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu