Kontaktet

JUB Kosova sh.p.k.

Kontaktet

Telefon

Zyre

+381 38 551 776

Menaxher i shtyllës së termoizolimit JUBIZOL

+377 44 188 914

Menaxher i shtyllës  së hidroizolimit HIDROSOL

+377 44 626 629

Demonstrator dhe JUMIX

+377 44 800 812

Back office

+377 44 188 156

Drejtoreshë

+377 44 157 829

 

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu