Mbrojtja dhe ngjyrosja e sipërfaqeve të drurit

Druri si material natyral ballafaqohet me procesin e plakjes dhe me faktorë të ndryshëm dëmtues, për këtë shkak duhet ta mbrojmë dhe ushqejmë në mënyrën e duhur. Si mbrojtës përdorim: shtresat lazure me çrast përshkak të transparencës tekstura e drurit mbetet e dukshme, apo përdorim lyrësit mbulues. Produktet në bazë të ujit janë të këndshëm për njeriun dhe ambientin. Përpos paletës së nuancave të gatshme, këto produkte mund të nuancohen në nuanca të shumta në përzirëset JUMIX. Linjën ujore e plotëson produktet në bazë të tretësve të cilën e rekomandojmë për përdorimin në sipërfaqe të jashtme më të ngarkuara.  

Zgjidhjet në sistem për produktet në bazë të ujit

Përshkrimi i problemit/zgjidhjes

Sistemi më i mirë i përdorur - hapat dhe produktet 

Informata shtesë/këshilla

Ngjyrosja e parë apo freskuese / interier / struktura e dukshme e drurit

Lyerja: 2x JUBIN Lasur

Ky produkt është i përshtatshëm për ngjyrosjen e lodrave për fëmijë. Nuancimi mund të bëhet sipas kartës së ngjyrave JUB.

Ngjyrosja e parë / exterier/ struktura e dukshme e drurit

Lyerja: 1x JUBIN Impregnacia

 

Lyerja: 2x JUBIN Lasur

JUBIN Impregnacia përdoret për mbrojtjen e drurit të ri. Efektivisht e mbron nga insektet, kalbja dhe shfaqja e njollave të kaltëra.

 

Zgjidhja e përshtatshme për mbrojtjen dhe ngjyrosjen e lodrave të jashtme. Nuancimi mund të bëhet sipas kartës së ngjyrave JUB.

Freskimi i ngjyrës/ eksterier / struktura e dukshme e drurit

Lyerja: 1-2x JUBIN Lasur

Zgjidhja e përshtatshme për ngjyrosjen e lodrave të jashtme.  Nuancimi mund të bëhet sipas kartës së ngjyrave JUB.

Mbrojtje dhe ngjyrosje / interier / lyrësit mbulues

Lyerja: 1x JUBIN Decor Primer

 

Lyerja: 1-2x JUBIN Decor Universal

Me aplikimin e JUBIN Decor Primer mbrojmë drurin dhe e parandalojmë paraqitjen e taninit, që në sipërfaqe mund të shfaqë njolla të verdha.

 

Zgjidhja e përshtatshme për ngjyrosjen e lodrave.  Nuancimi mund të bëhet sipas kartës së ngjyrave JUB.

Ngjyrosja e parë dhe mbrojtja / eksterier / lyrësit mbulues 

Lyerja: 1x JUBIN Impregnacia

 

Lyerja: 1-2x JUBIN Decor Primer

 

Lyerja: 2x JUBIN Decor Universal

Zgjidhja e përshtatshme për ngjyrosjen e lodrave të jashtme.  Nuancimi mund të bëhet sipas kartës së ngjyrave JUB.

Zgjidhjet në sistem për produktet në bazë të tretësve

Përshkrimi i problemit/zgjidhjes

Sistemi më i mirë i përdorur - hapat dhe produktet 

Informata shtesë/këshilla

Mbrojtja dhe ngjyrosja / eksterier / lyrësit mbulues

Lyerja: 1x JUBIN Wood Primer

 

Lyerja: 2x JUBIN Email Universal

E rekomandojmë për ngjyrosjen e sipërfaqeve më të ngarkuara.

Ngjyrosja e parë / eksterier / struktura e dukshme e drurit 

Lyerja: 1x JUBIN Lazurbase

 

Lyerja: 2x JUBIN Lazurtop

 

apo

 

Lyerja: 1x JUBIN Lazurbase

 

Lyerja: 3x JUBIN Lazurton

E rekomandojmë për ngjyrosjen e sipërfaqeve më të ngarkuara.

Freskimi i ngjyrës / eksterier / struktura e dukshme e drurit 

Lyerja: 2x JUBIN Lazurtop

 

apo

 

Lyerja: 3x JUBIN Lasurton

E rekomandojmë për ngjyrosjen e sipërfaqeve më të ngarkuara.

 

Zgjedhni linkun
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu