JUPOL Trend

ngjyrë e brendshme e gatshme me mbulueshmëri të lartë në nuanca moderne

Përshkrimi

JUPOL Trend është ngjyrë me mundësi të larjes, e përshtatshme për freskimin e hapësirave në nuanca moderne dhe mundëson lyerje të shpejtë të sërishme të sipërfaqeve të mureve dhe tavanit.

Në vitin 2014, në paletën e ngjyrave intenzive i kemi shtuar edhe nuancat pastele.

Veçoritë

  • gamë e gjerë e nuancave moderne intenzive të gatshme;
  • e lehtë për aplikim;
  • avull-lëshueshmëri të lartë;
  • rezistencë e lartë në pastrim me lagështi me mjete universale për pastrim;
  • mbulueshmëri e shkëlqyeshme (zakonisht është e mjaftueshme vetëm një shtresë te ngjyrosja e sërishme);
  • përmbajtje shumë e ulët e përbërësve organik avullues

Detajet

Application 
RulFurçëMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

125 ml/m2 për aplikim në një shtresë

Paketimi

Kova 2.50 l

Dokumentet

Characteristics 
Novo
m2
0 l

Vëmendje: nuancat e ngjyrës që i shohim në ekran mund të kenë shmangie nga nuanca e vërtetë.

 

Jub Design Studio

Hyrja

Karta e ngjyrave

PAMJA
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu