Dërgo pyetje apo kërkesë

Në qoftëse keni ndonjë pyetje në lidhje me përdorimin e produkteve tona apo keni ndonjë problem të cilin nuk po dini se si ta zgjidhni, jemi këtu për Ju. Do t'ju kthejmë përgjigje në e-mailin tuaj sa më parë. Nëse dëshironi që këshilldhënësi ynë t'ju kontaktojë përmes telefonit, Ju lutem ta shkruani numrin Tuaj të telefonit.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu