Të gjitha produktet

Akril emulzija

lyrës themelor dhe plastifikator

Akrinol

Ngjitës për qeramikë dhe porobeton

Akrinol Elastik

Ngjitës elastik për qeramikë S1

Akrinol Flex

Ngjitës fleksibil për qeramikë S1

Algicid Plus

Mjet për zhdukjen e algave dhe myshqeve në mure

Amikol

Njgjyrë lateks me mbrojtje të jashtzakonshme të filmit nga myku

DECOR Glamour

Ngjyrë metalike mbuluese për mure

Dipi Color

Pigment për nuancimin e ngjyrave të brendshme

Epoksil

Ngjyrë epokside dy komponentëshe për beton

Hidrozol Superflex

Hidrozol Superflex

Masë hidroizoluese dykomponentëshe me elasticitet të lartë

JUBIZOL Comfort

Sistemi i fasadës, i përshtatshëm për aplikim në nuanca intenzive

JUBIZOL EPS

Sistem sipas masës në izolimin termik nga polistireni

JUBIZOL EPS F - W0

JUBIZOL EPS F - W0

EPS i bardhë për fasadë pa dhëmbëzor

JUBIZOL Micro Air

JUBIZOL Micro Air

Sistemi i fasadës me avull-lëshueshmëri të shkëlqyeshme

JUBIZOL Premium

Sistem termo izolues teknologjikisht i përkryer

JUBIZOL Strong

Sistem unik i fasadës, i cili mbron kundër breshërit

Jubocid

mjet për parandalimin e mykut në mure

Juboflex MS

MS polimer masë ngjitëse zaptuese

Juboflex silikon

Juboflex silikon

Masë zaptuese universale silikonike

Juboglet

Gips masa e brendshme rrafshuese - nivelizuese

Jubolin F

Lëndë rrafshuese dykomponentëshe për fasadë

Jubolin P-25

Lëndë rrafshuese e brendshme për aplikim me makinë

Jubolin P-50

Lëndë rrafshuese fine e brendshme për aplikim me makinë

Jubolin Reparatur

Jubolin Reparatur

Lëndë rrafshuese e brendshme në tubë

Jubosil hydrophob

Jubosil hydrophob

Lyerës silikoni ujë-rezistues i pa ngjyrë

Jukolprimer

Lyrës themelor thellë depërtues

JUPOL Block

Ngjyrë speciale për bllokim të njollave

JUPOL Brilliant

ngjyrë e brendshme kulminante që lahet

JUPOL Citro

ngjyrë e brendshme me mbrojtje të filmit nga myku

JUPOL Gold

New Generation - ngjyrë e brendshme me mbulueshmëri të lartë që lahet

JUPOL Junior

Ngjyrë me mbulueshmeri të lartë për dhoma të fëmijëve

JUPOL Latex polmat

JUPOL Latex gjysmëmat

JUPOL Latex gjysmëmat

Ngjyrë e brendshme gjysmëmat që lahet

JUPOL Latex mat

Ngjyrë e brendshme mat që lahet

JUPOL Latex saten

JUPOL Latex saten

JUPOL Latex saten

Ngjyrë e brendshme saten me mundësi të lartë për larje

JUPOL Spray

Visoko pokrivna „Perfect spray” notranja barva

JUPOL Strong

Ngjyrë me mundësi të madhe larëse për sipërfaqe shumë të ngarkuara

JUPOL Trend

ngjyrë e brendshme e gatshme me mbulueshmëri të lartë në nuanca moderne

Kulirplast 1.8 premium

Kulirplast 1.8 premium

Kulirplast 1.8 premium

Suva dekorative e lëmuar e bërë nga granulati i mermerit të ngjyrosur 1.8

Kulirplast 2.0

Suva akrilike nga granulati i mermerit natyror shumëngjyrësh me granulacion 2.0

Nanoxil G

Suva e lëmuar silikonike vetpastruese me granulacion 1.5 dhe 2.0

Nanoxilcolor

Ngjyrë mikroarmuese vetpastruese e fasadës

Nivelin

Lëndë rrafshuese e brendshme në pluhur

Nivelin D

Lëndë rrafshuese shtresë trashë

Revitalcolor AG

Ngjyrë akrilike mikroarmuese e fasadës

Revitalcolor silicate

Revitalcolor silicate

Ngjyrë silikate mikroarmuese e fasadës

Revitalcolor silicone

Revitalcolor silicone

Njgyrë silikoni mikroarmuese e fasadës

Revitalprimer

Lyrës themelor për njëtrajtësim

Suva akrilike e gërryer

Suva akrilike e gërryer

Suva akrilike e gërryer

Suva dekorative akrilike e gërryer me granulacion 2.0 dhe 2.5.

Suva akrilike e lëmuar

Suva akrilike e lëmuar

Suva dekorative akrilike e lëmuar me granulacion 1.5, 2.0 dhe 2.5

Suva minerale e gërryer

Suva minerale e gërryer

Suva minerale e gërryer

Suva minerale e gërryer me granulacion 2.0

Suva minerale e lëmuar

Suva minerale e lëmuar

Suva minerale e lëmuar

Suva minerale e lëmuar me granulacion 1.5

Suva silikate e gërryer

Suva silikate e gërryer

Suva silikate e gërryer

Suva dekorative silikate e gërryer me granulacion 2.0

Suva silikate e lëmuar

Suva silikate e lëmuar

Suva silikate e lëmuar

Suva dekorative silikate e lëmuar me granulacion 1.5, 2.0

Suva silikoni e gërryer

Suva silikoni e gërryer

Suva silikoni e gërryer

Suva dekorative silikoni e gërryer me granulacion 2.0

Suva silikoni e lëmuar

Suva silikoni e lëmuar

Suva silikoni e lëmuar

Suva dekorative silikoni e lëmuar me granulacion 1.5 dhe 2.0

Takril

Ngjyrë për beton (sipërfaqe vertikale)

Unigrund

Lyrës themelor për suva dekorative

Unixil G

Suva e lëmuar akrilike e siloksanizuar me granulacion 1.5 dhe 2.0

XTG - suva akrilike e lëmuar

XTG - suva akrilike e lëmuar

Suva dekorative me granulacion 1.5 in 2.0

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu