Jubosil hydrophob

Lyerës silikoni ujë-rezistues i pa ngjyrë

Përshkrimi

Jubosil Hydrophob është mjet pa ngjyrë për impregnim. Për shkak të impregnimit të mirë të sipërfaqeve poroze minerale rritë gjegjësisht përmirëson ujë – rezistueshmërinë e tyre, me çrast i mbron nga kriposja dhe korrozionit kimik, si dhe parandalon zhvillimin e mykut dhe algave. 

Veçoritë

  • Depërton mirë në thellësi të bazave poroze minerale;
  • e mbronë sipërfaqen nga kriposja dhe korrozionit kimik;
  • e mbronë sipërfaqen nga zhvillimi i mykut dhe algave;
  • rritë qëndrueshmërinë ndaj ngrirjes;
  • lyerës i pangjyrë.

Detajet

Application 
FurçëMjetet të pastrohen me ujëSpërkatës mekanik

Harxhimi

0,1 - 1,0 l/m2 (varësisht nga thithja e bazës);

Paketimi

Kanaqe 1l, 5l

 

Para përdorimit lexoni me kujdes listën teknike dhe të sigurisë. 

m2
0 l
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu