Zgjidhjet në sistem

Mbrojtja dhe ngjyrosja e sipërfaqeve të drurit

Druri si material natyral ballafaqohet me procesin e plakjes dhe me faktorë të ndryshëm dëmtues, për këtë shkak...

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu