Akrinol Flex

Ngjitës fleksibil për qeramikë S1
Akrinol Flex

Përshkrimi

Akrinol Flex është ngjitës ndërtimorë fleksibil S1, është i përshtatshëm për ngjitjen e pllakave të qeramikës, klinkerit, xhamit dhe mozaikëve tjerë në sipërfaqet e mureve dhe dyshemesë.

Fusha e perdorimit:

 • për ngjitjen e qeramikës së dyshemesë në objektet me ngrohje nën dysheme.;
 • për ngjitjen e qeramikës mbi pllaka të vjetra të qeramikës;
 • për ngjitjen e qeramikës në pishina;
 • për baza problematike;
 • për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm..

Karakteristikat

 • klasa C2TE (EN 12004);
 • ngjitës elastik S1 (EN 12002);
 • kohë e hapur më e gjatë;
 • qëndrueshmëri në tëmperaturë (-40 deri +70 C);
 • ngjitje e mirë për bazë;
 • ngjyrë hiri.

Detajet

Application 
Lopatëz për fugimMistriPërzierjeMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

2 deri 3 kg/m2, varësisht prej madhësisë së pllakave

Paketimi

thes i letrës 25 kg

 

Para perdorimit gjithmonë lexoni listën teknike dhe të sigurisë

Characteristics 
CE EN 12004, CE EN 12002Standard C2TEStandard S1
m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu