Pyetjet më të shpeshta

Sanacija plesni

Myku në muret e shtëpisë

Në disa prej dhomave por edhe në banjo po më paraqitet myk në mure. Si mund ta heqi mykun?

Sanacija notranjih površin po poplavah

Sanimi i sipërfaqeve të brendshme me rast të vërshimeve

Në rast vërshimesh, si t'i sanoj dëmtimet në sipërfaqet e mureve të brendshme?

Përzgjedhja e bojaxhisë për lyerje

Në çka duhet të kemi kujdes gjatë përzgjedhjes së bojaxhisë profesionist për lyerjen e mureve të brendshme të

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu