Përpunimi dekorativ i sipërfaqeve të mureve të brendshme

Përshkrimi i produkteve për përpunim të sipërfaqeve të brendshme

Jub Design Studio

Hyrja

Karta e ngjyrave

PAMJA
DECOR Marmorin Shine

DECOR Marmorin Shine

DECOR Antique

DECOR Antique

DECOR Antique

Ngjyrë silikate lazure

DECOR Glamour

DECOR Glamour

DECOR Glamour

Ngjyrë metalike mbuluese për mure

DECOR Marmorin

DECOR Marmorin

Kit dekorues

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu