Zgjidhjet në sistem

Ngjyrosja e sipërfaqeve të betonit

Nëse dëshironi që betoni të ruaj gjatë pamjen dhe funkcionin e tij, i nevojitet mbrojtja e drejtë. 

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu