Jubosan W130

Shtresë restaurimi WTA
Jubosan W130

Përshkrimi

Jubosan W130 shtresë restaurimi është i destinuar për ndërtimin e shtresave të reja mbi mure me lagështi.

Veçoritë

  • Jep rezultate të shkëlqyera në rehabilitimin e mureve me lagështi;
  • Shtresë e refl ektimit te fortë të ujit;
  • Depërtueshmëri të madhe të avullit;
  • Përqueshmëri të favorshme termike;
  • Nuk mundëson rritjen kapilare të ujit;
  • Lehtë mund të ngjyroset ose përmirësohet më shtresë dekorative;
  • Në përputhje me kërkesat EN 998-1

Detajet

Application 
GovatëLopatëzRrafshimi me qepër druriMjetet të pastrohen me ujë

Përdorimi

Cca. 7 kg/m2 në trashësi të shtresës prej ca.1 cm;

Paketimi

Qese letre 12 kg.

 

Para perdorimit gjithmonë lexoni listën teknike dhe të sigurisë

Dokumentet

Characteristics 
CE 998-1
m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu