Ekzekutimi i nën-murit

Problemi

Zgjidhja më së shpeshti e përdorur

Ekzekutimi i nën-murit    

Përgatitja e bazës: 1x Hidrozol, sistemi termo izolues XPS ose EPS Strong

 

Lyerësi themelor: 1x Unigrund

 

Shtresa përfundimtare: Kulirplast 1.8 Premium (ose Kulirplast 2.0)

Zgjidhjet në sistem janë të karakterit informativ. Për më shumë informata apo për zgjidhjen e ndonjë rasti konkret mund të kontaktoni stafin e JUB Kosova sh.p.k.
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu