Hidroizolimi i balkonit ose verandës

Ballkonet dhe verandat janë pjesë të shpeshta të objektit ku hidroizolimi i duhur i atyre sipërfaqeve është i nevojshm për jetë të gjatë për tërë objektin. Me pjerrësi shumë të vogël, hidroizolimi është arsyeja kryesore e problemeve, e lidhur me spërkatjen e estrihut, si pasojë është rënia e suvasë dhe shtresimi i fasadës në anën e poshtme ose e sipërme.

HYDROSOL sistem ofron një zgjidhje efektive për mbrojtjen afatgjatë të ballkone dhe veranda.

Komponentet e sistemit

 

Faza Izdelek
1

Sanimi dhe forcimi i këndeve: JUBIZOL këndore in JUBIZOL Lepilna malta

2

Lyerësi themelor: Jukol Primer

3

Hidroizolimi: shtresa. 1  Hidrozol Elastik

4

Hidroizolimi: Hidrozol traka zapuese

5

Hidroizolimi: shtresa 2. Hidrozol Superflex ose Hidrozol Elastik (para Hidrozol Superflex shtresa e parë nuk është e nevojshme)  + JUBIZOL rrjeta armuese

6

Hidroizolimi:  shtresa 3.  Hidrozol Superflex  ose Hidrozol Elastik

7

Ngjitja e qeramikës: Akrinol Elastik, Akrinol Flex

8

Fugimi: Fugalux

 

Detajet e plota për vendosjen e hidroizolim dhe pllakave të qeramikës janë në dispozicion në broshurë

Prikaz vgradnje hidroizolacije na terasi
Prikaz vgradnje hidroizolacije na terasi
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu