Izolimi plotësues i fasadës

Objektet pa ose me izolim të hollë mund të kenë humbje të mëdha të energjisë. Me kryerjen e sanimit energjetik të objektit do të kurseni energji të konsiderueshme, kështu që ky investim ia vlen.

Problemi / zgjidhja

Sistemi më së shpeshti i përdorur – hapat dhe produktet

Shpjegime dhe rekomandime plotësuese

Izolimi plotësues i fasadës

Dezinfektimi i sipërfaqeve të infektuara: Sipas nevojës sipërfaqet i pastrojmë me vrushkull uji dhe kur thahen i lyjmë me lyerësin e holluar Algicid.

 

Lyerësi themelor: sipas nevojës Akril emulzija

 

Izolimi plotësues: Në një bazë të përgatitur mirë e vendosim sistemin adekuat të fasadës, sistemin e fasadës JUBIZOL.

Madje për izolimin plotësue ju mund të merrni mjete nga fondi Eko.

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu