JUBIZOL EPS

Sistem sipas masës në izolimin termik nga polistireni

Përshkrimi

Përparësit e fasadës

  • Periudha e garancisë 15 vjet;
  • sistem tradicional i cilësisë së lartë me çmim shumë të arsyeshëm;
  • sistem me treguesin më të ulët mjedisor Δoi3;
  • zgjedhje e madhe e nuancave të qëndrueshme me strukturë të lëmuar apo të gërryer;
  • rezistencë afatgjatë ndaj infektimit me alga dhe myk.

Detajet

  • për të gjitha llojet e bazave masive;
  • për sipërfaqet e fasadës, të cilat nga reshjet janë të mbrojtura të paktën me strehë minimale;
  • për kushte dhe kërkesa eksploatuese mesatare gjegjësisht më të vogla;
  • për mbrojtje termike të objekteve të reja dhe sanimin termoizolues të objekteve ekzistuese deri 22 m të larta, objekteve banesore , të biznesit, objekteve prodhuese dhe të ngjashme.

Për sistemin JUBIZOL Standard kemi marr aprovimin teknik Evropian - ETA.

Dokumentet

Prerja tërthore e sistemit të fasadës JUBIZOL EPS

Shtresa

Përbërja

Produkti

1

Shtresa izoluese

JUBIZOL EPS-F-W0 (i bardhë pa mbimbulim)

2

Ngjitësi

EPS lepilna malta

Mund të përdoren: JUBIZOL lepilo, JUBIZOL lepilna malta, Ultralight fix, Microair fix, Strong fix

3,5

Osnovni omet

EPS lepilna malta

Mund të përdoren: JUBIZOL lepilo, JUBIZOL lepilna malta, Ultralight fix, Microair fix, Strong fix

4

Rrjeta armuese

JUBIZOL rrjeta e fasadës min 145 g/m2

6

Lyerësi themelor

JUBIZOL Unigrund

Mund të përdoren: Akril emulzija, Silicatprimer, Siliconprimer, Acrlycolor. Përdorimi i këtyre lyerësve themelor varet nga zgjedhja e shtresës (suvasë) përfindimtare 

7

Shtresa përfundimtare

JUBIZOL Acryl finish S 1,5 mm

JUBIZOL Acryl finish S 2,0 mm

JUBIZOL Acryl finish S 2,5 mm

JUBIZOL Acryl finish T 2,0 mm

JUBIZOL Acryl finish T 2,5 mm

Mund të përdoren JUBIZOL Silicate, Silicone¸Unixil, Nano, Trend finish S (e lëmuar) dhe  T (e gërryer) me granulacion 1,5 dhe 2,0 mm

Jub Design Studio

Hyrja

JUBIZOL Engineering

Vstopite

Karta e ngjyrave

PAMJA
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu