JUBIZOL EPS F - W0

EPS i bardhë për fasadë pa dhëmbëzor

Përshkrimi

EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100

Pllakë nga polistereni i ekspanduar (EPS) për izolim termik të fasadës në objektet e reja apo për shtimin e izolimit të mureve. Paraqet mbrojtje ekonomike të temperaturës në muret e jashtme. 

Veçoritë

 • izolues termik i shkelqyeshëm;
 • thithje e ulët e ujit;
 • i qëndrueshëm dhe afatgjatë;
 • liron avullin;
 • ka veti të mira mekanike në pesha më të ulta;
 • zvoglon mundësinë e paraqitjes së kondenzit në sipërfaqe të brendshme të mureve të fasadës
 • i pa dëmshëm për ambientin.

Përparësitë gjatë përdorimit

 • lidhet shkelqyeshëm me ngjitësit dhe suvatë;
 • ka dimenzione stabile;
 • nuk zgjërohet e as nuk tkurret;
 • i thjeshtë për përdorim.

Detajet

Të dhënat teknike

 • gjërësia/ gjatësia: 50 / 100 cm;
 • trashësia e pllakës: 1 deri 30 cm;
 • koeficienti i përqueshmërisë termike λ: 0,039 W/mK;
 • koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ: 20 - 40;
 • shkalla e djegies (EN 13501-1): E, në sistemin JUBIZOL B-s1, d0;
 • thithja e ujit < 2%;
 • natezna trdnost pravokotno na površino: 150 kPa.

 

Para përdorimit lexoni listat teknike dhe të sigurisë. 

Characteristics 
JUBIZOL - akril

JUBIZOL Engineering

Vstopite
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu