JUBIZOL Micro Air

Sistemi i fasadës me avull-lëshueshmëri të shkëlqyeshme

Përshkrimi

Përparësit e fasadës

  • periudha e garancisë 25 vjet (për sistemin në EPS);
  • kushte të shkëlqyera të jetesës;
  • Avull-lëshueshmëri e shkëlqyeshme;
  • ujërezistueshmëri e lartë;
  • mundësi e shkëlqyeshme e larjes së sipërfaqeve;
  • fleksibilitet e shtresës përfundimtare.

Detajet

  • për mbrojtje termike të ndërtesave të banimit të reja dhe ekzistuese me kërkesa për rritjen e avull-lëshueshmërisë të sistemit termoizolues të fasadës;
  • për të gjitha llojet e bazave masive;
  • për sipërfaqet e fasadës, të cilat nga reshjet janë të mbrojtura të paktën me strehë minimale;
  • për mbrojtje termike të objekteve të reja dhe sanimin termoizolues të objekteve ekzistuese deri 22 m të larta, objekteve banesore , të biznesit, objekteve prodhuese dhe të ngjashme.

Dokumentet

Characteristics 
Vrhunsko bivalno počutje

Përbërja e sistemit të fasadës JUBIZOL Micro Air

Shtresa

Përbërja

Produkti

1

Shtresa izoluese

JUBIZOL EPS-F-W2 (i bardhë me vrima.), EPS F-G2 (grafit me vrima)

2

Ngjitësi

JUBIZOL Microair Fix

3,5

Suvaja themelore

JUBIZOL Microair Fix

4

Rrjeta armuese

JUBIZOL rrjeta e fasadës 145 g/m2

6

Lyerësi themelor

Unigrund

7

Shtresa përfundimtare

Suva silikate e lëmuar 1,5 mm dhe 2,0 mm

Suva silikate e gërryer 2,0 mm

Suva silikonike e lëmuar 1,5 mm dhe 2,0 mm

Suva silikonike e gërryer 2,0 mm

Jub Design Studio

Hyrja

JUBIZOL Engineering

Vstopite

Karta e ngjyrave

PAMJA
Predstavitev fasade JUBIZOL Micro air
Predstavitev fasade JUBIZOL Micro air
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu