JUBIZOL Premium

Sistem termo izolues teknologjikisht i përkryer

Përshkrimi

Përparësit e fasadës

 • Periudha e garancisë 25 vjet (për sistemin në EPS);
 • ujërezistueshmëri e lartë dhe shkallë e lartë vetë-pastrimi në rastin e suvasë përfundimtare Nanoxil;
 • nuanca pastele të bardha dhe të çelëta elegante dhe minimaliste;
 • rezistencë afatgjatë ndaj infektimit me alga dhe myk;
 • pamje e sofistikuar e fasadës e sipërfaqes së lëmuar të fasadës me kokërrza të ndryshme;
 • rezistencë e lartë ndaj zjarrit për variantën me llamella nga leshi mineral;
 • 20 % trashësi më e vogël e izolimit, në rastin kur përdorim EPS Grafit.

Detajet

 • për të gjitha llojet e bazave masive, për kushtet të shfytëzimit me më së shumti kërkesa;
 • për mbrojtje termike të ndërtesave të reja dhe sanimin e ndërtesave ekzistuese, deri 22 m të larta, për sipërfaqe të fasadës me strehë minimale ose pa mbrojtje fare prej të reshurave, madje edhe në mjedise shumë të ndotura;
 • Aplikimi në llamella nga leshi mineral për të gjitha llojet e ndërtesave publike dhe të biznesit (kopshte të fëmijëve, shkolla, spitale, shtëpi të pleqëve) me kërkesa për rritjen e sigurisë ndaj zjarrit;
 • për sanim termik ose për mbrojtje termike të ndërtesave të reja banimi, mbi 22 m të larta;
 • aplikimi me llamella siguron izolim të mirë zanor.

Për sistemin JUBIZOL Premium kemi marr aprovimin teknik Evropian - ETA.

Dokumentet

Characteristics 
Vrhunsko bivalno počutjeJUBIZOL sistem

Përbërja e sistemit të fasadës JUBIZOL Premium

Shtresa

Përbërja

Produkti

1

Shtresa izoluese

JUBIZOL EPS-F-G2 (grafit me vrima)

Llamella ose pllaka nga leshi mineral për kontakt fasada

2

Ngjitësi

JUBIZOL Ultralight Fix ose JUBIZOL lepilna malta

3,5

Suvaja themelore

JUBIZOL Ultralight Fix ose JUBIZOL lepilna malta

4

Rrjeta armuese

JUBIZOL rrjeta e fasadës 160 g/m2

6

Lyerësi themelor

Unigrund

7

Shtresa përfundimtare

Silikonski glajen omet 1,5 mm

Silikonski glajen omet 2,0 mm

Silikonski zariban omet 2,0 mm

Nanoxil G 1,5 mm

Nanoxil G 2,0 mm

Jub Design Studio

Hyrja

JUBIZOL Engineering

Vstopite

Karta e ngjyrave

PAMJA
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu