JUBIZOL Strong

Sistem unik i fasadës, i cili mbron kundër breshërit
JUBIZOL Strong

Përshkrimi

Përparësit e fasadës

  • periudha e garancisë 25 vjet (për sistemin në EPS);
  • rezistencë e lartë kundër breshërit;
  • rezistencë e shkëlqyeshme e sipërfaqeve të fasadës në goditje dhe shpime;
  • zgjedhje e madhe e nuancave të ngjyrave të suvasë përfundimtare Unixil G cool;
  • rezistencë afatgjatë ndaj infektimit me alga dhe myk .

Detajet

  • për të gjitha llojet e bazave masive;
  • për mbrojtje termike të objekteve të reja dhe rinovimin termoizolues të objekteve ekzistuese deri 22 m të larta, objekteve banesore, të biznesit dhe objekteve tjera
  • e përshtatshme për objekte në mjedis me kërkesa për rritjen e rezistencës në dëmtim nga goditja e breshërit, vandalizmi dhe dëmtimi prej kafshëve, gjithashtu  nga dëmtimet prej bymimeve dhe tkurrjeve prej të nxehtit ekstrem.

Për sistemin JUBIZOL Strong kemi marr aprovimin teknik Evropian - ETA.

Dokumentet

Characteristics 
Odpornost na alge in plesni - akril

Përbërja e sistemit të fasadës JUBIZOL Strong

Shtresa

Përbërja

Produkti

1

Shtresa izoluese

JUBIZOL EPS-F-W0 (I bardhë pa mbimbulim)

2

Ngjitësi

JUBIZOL Strong Fix

3,5

Suvaja themelore

JUBIZOL Strong Fix

4

Rrjeta armuese

2x JUBIZOL rrjeta e fasadës 160 g/m2

6

Lyerësi themelor

Unigrund

7

Shtresa përfundimtare

Unixil G 1,5 mm

Unixil G 2,0 mm

Suva silikonike e lëmuar 1,5 mm

Suva silikonike e lëmuar 2,0 mm

Suva silikonike e gërryer 2,0 mm

 

Jub Design Studio

Hyrja

JUBIZOL Engineering

Vstopite

Karta e ngjyrave

PAMJA
Prednosti fasade JUBIZOL Strong
Prednosti fasade JUBIZOL Strong
Test mehanskih obremenitev
Test mehanskih obremenitev
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu