Meremetimi dhe mirëmbajtja e fasadave

Ju paraqesim disa zgjidhje më shpesh të përdorura për meremetimin dhe mirëmbajtjen e fasadave. Intervenimet e shpeshta në fasadë janë edhe izolimi plotësues i sajë.

Problemi / zgjidhja

Sistemi më së shpeshti i përdorur – hapat dhe produktet

Sanim i dëmeve të shkaktuara nga lagështia

Dezinfektimi i sipërfaqeve të infektuara: Sipërfaqet i pastrojmë me vrushkull uji dhe kur thahen i lyjmë me lyerësin e holluar Algicid.

 

Lyerësi themelor: 1x Silicone primer ose 1x Jukol primer

 

Lyerja: 2x Jubosilcolor silicone

Asgjësimi i algave dhe mykut të mureve në sipërfaqet e fasadave

Dezinfektimi i sipërfaqeve të infektuara: Sipërfaqet i pastrojmë me vrushkull uji dhe kur thahen i lyjmë me lyerësin e holluar Algicid.

 

Lyerësi themelor: 1x Akril emulzija ose 1x Jukol primer

 

Lyerja: 2x Revitalcolor AG

Sanimi i sipërfaqeve të vrazhda apo mikro-plasaritura të fasadës

Lyerësi themelor: 1x  Akril emulzija ose Revital primer

 

Lyerja: 1-2x Revitalcolor AG

Sanimi i fasadave pa strehë

Dezinfektimi i sipërfaqeve të infektuara: Sipërfaqet i pastrojmë me vrushkull uji dhe kur thahen i lyjmë me lyerësin e holluar Algicidom

 

Lyerësi themelor: 1x Silicone Primer

 

Lyerja: 2x Revitalcolor Silikon

Zgjidhjet në sistem janë të karakterit informativ. Për më shumë informata apo për zgjidhjen e ndonjë rasti konkret mund të kontaktoni stafin e JUB Kosova sh.p.k.
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu