Fituam certifikatën për Programin e sjelljeve të përgjegjshme

Përsëri jemi cartifikuar me certifikatën e Programit për sjellje të përgjegjshme, e cila është një iniciativë vullnetare për industrinë kimike që promovon sjelljen e përgjegjshme ndaj shëndetit, mjedisit dhe përfshirjes së komuniteteve lokale si dhe përceptimi i tyre për këtë industri.

Në JUB i kushtojmë rëndësi të veçantë menaxhimit të mbeturinave, jemi kompani e organizuar mirë, e cila vazhdimisht i përkushtohet pastërtisë dhe sigurisë së mjedisit, e në të njejtën kohë jemi të detyruar nga legjislacioni mjedisor shumë rigoroz.

 

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu